Simak penjelasan tentang kiamat dalam Islam berikut ini!

kiamat dalam islam / foto by pixabay

Di dunia ini tidak ada yang abadi. Suatu saat semua akan kembali kepada pemiliknya. Begitupun juga dengan alam semesta ini.

Di dalam ajaran Islam telah disebutkan dalam Al-Qur’an mengenai hari kiamat. Hari dimana menjadi hari akhir kehidupan di dunia. Lantas apa yang akan kita bawa ketika hari itu datang? Dan akan kemanakah kita, ke surga atau ke neraka?

Tidak ada yang tahu kapan hari itu akan terjadi, sebab hal tersebut merupakan hak prerogatif Allah Swt. kita sebagai makhluknya harus senantiasa berbuat kebaikan agar kelak kita mendapatkan surga yang diimpi-impikan.

Namun dalam sebuah hadist disebutkan bahwa hari kiamat terjadi pada hari jum’at.

“Sebaik-baik matahari terbit adalah hari jum’at. Pada hari Jum’at Adam diciptakan, pada hari itu dia dimasukan ke dalam surga dan pada hari Jum’at itu juga dia dikeluarkan dari Surga. Hari Kiamat tidaklah terjadi kecuali pada hari Jum’at.” (HR. Muslim No. 854)

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat: “Bilakah terjadinya?” Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat (huru haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba”. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah: “Sesungguhnya pengetahuan tentang bari kiamat itu adalah di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”. (QS. Al-A’raf: 187)

Sebagai seorang muslim haruslah mengimani hari kiamat, karena hari kiamat termasuk salah satu rukun iman yang ke enam. Sebelum hari itu datang, kita masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidup dengan bertobat.

Tapi, bagaimana tanda-tanda akan terjadinya kiamat? Simak penjelasan berikut!

Macam-Macam Kiamat

Dalam Islam, kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra.

1. Kiamat Sugra

Kiamat sugra atau kiamat kecil merupakan kematian seorang manusia. Hal ini dikarenakan pada saat manusia meninggal maka terputuslah segala amal dan perbuatannya di dunia.

2. Kiamat Kubra

Kiamat kubra atau kiamat besar merupakan pada saat ditiupnya sangkakala oleh Malaikat Israfil maka hancur leburlah segala alam semesta dan tidak seorangpun yang akan selamat.

Tanda-Tanda Kiamat Kubra (Kiamat Besar)

1. Munculnya Dajjal

Diceritakan pada hari kiamat akan munculnya Dajjal. Ia hanya memiliki satu mata dan mata sebelahnya buta. Pada hari itu, Dajjal datang untuk membawa fitnah besar untuk menghancurkan keimanan manusia sehingga banyak orang yang mendengar seruannya.

“Di antara kejadian Adam hingga Hari Kiamat, (tidak ada) sesuatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal.” (HR Muslim)

2. Turunnya Nabi Isa As

Pada hari kiamat, Nabi Isa As akan turun ke bumi untuk menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal.

Ketika (telah) demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah mengutus Isa bin Maryam yang akan turun pada menara putih di timur Damaskus, di antara dua sayap malaikat. Jika ia menundukkan kepalanya, (maka) turunlah (rambutnya). Dan jika ia mengangkatnya, (maka) mengalirlah (keringatnya) bagaikan butir mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan bau nafasnya, melainkan ia (akan) mati (seketika itu) dan nafasnya adalah sejauh pandangannya. Maka ia akan mencari Dajjal hingga di dapatkannya di pintu Ludd, maka Dajjal akan dibunuh (disana). Kemudian Nabi Isa pergi kepada kaum yang telah dipeliharaAllah dari gangguan (Dajjal) dan mengusap wajah-wajah mereka serta menyebutkan kedudukan mereka di Surga.”

“(Nabi Isa) akan memerangi manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ia akan menghancurkan salib dan membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah (upeti). Allah akan menghancurkan seluruh agama pada masa tersebut, kecuali Islam. Pada zamannya Allah akan menghancurkan Al-Masih Dajjal. Akhirnya amanah pun terjaga di muka bumi hingga harimau dapat hidup dengan unta, singa dengan sapi, srigala dengan kambing dan anak-anak pun bermain dengan ular tanpa membahyakan mereka. Ia akan hidup selama empat puluh tahun, kemudian ia meninggal dunia lalu orang muslim menshalatkannya. (HR Ahmad dan Abu Dawud)

3. Ya’juj dan Ma’juj

Tanda yang ketiga ialah akan munculnya Ya’juj dan Ma’juj. Mereka merupakan dua suku yang akan berperang melawan Nabi Isa as. Untuk merusak serta menghancurkan bumi.

Mereka berkata: “Hai Dzulkarnain, sesungguhnya Ya’juj dan Ma’juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?” (QS, Al Kahfi: 94)

4. Matahari Terbit dari Arah Barat

Matahari ketika hari biasa akan muncul dari timur. Ketika kiamat datang, matahari akan muncul dari barat.

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga matahari terbit dari barat. Ketika (manusia) menyaksikan matahari terbit dari barat, (maka) semua manusia akan beriman. Pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau ia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.” (HR Bukhari)

5. Daabbah (Binatang Melata)

Sebelum terjadinya kiamat, hewan melata akan bermunculan di tanah mekah untuk mengabarkan kepada kaum beriman maupun kaum kafir.

“Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, Kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat- ayat Kami.” (Qs. An Naml: 82)

6. Keluarnya Api

Berdasarkan hadist riwayat Ahmad, pada hari kiamat akan bermunculan api dan api tersebut akan membawa manusia menuju satu titik kumpul.

“Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Rasulullah menjawab, “Hendaklah kalian berkumpul di Syam.” (HR Ahmad)

7. Tiga Penenggelaman Bumi

Ketika hari kiamat datang aka nada tiga penenggelaman daratan yaitu di bagian bumi barat, timur serta jazirah arab.

8. Munculnya Asap

Tanda kiamat selanjutnya ialah akan munculnya asap atau dukhan yang akan mengakibatkan berbagai penyakit.

Demikian artikel tentang kiamat dalam Islam. Semoga kita termasuk hamba-Nya yang bisa mendapatkan surga-Nya kelak. Aamiin.

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like